حوادث انفرادی بیمه آسیا

  • حوادث انفرادی بیمه آسیا

توضیحات

 

بیمه نامه حوادث طرح لبخند بیمه آسیا

هر شخصی حقیقی و حقوقی با خرید بیمه نامه حوادث برای مدت معین می تواند خود و یا اعضاء خانواده ، و یا کارکنان خود را در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت ، نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم جزئی ، کلی ، پرداخت هزینه پزشکی و غرامت روزانه بر اثر حادثه تحت پوشش بیمه قرار دهد

  • شرایط خصوصی بیمه حوادث طرح لبخند

  • موضوع بیمه نامه : عبارت است از پوشش بیمه شده اصلی و اعضاء خانواده وی شامل همسر و هر یک از فرزندان به شرط تجرد (به ازای هر خانواده ،مجموعا یک سرمایه ) در مقابل خطرات فوت و نقص عضو و از کار افتادگی دائم (کلی یا جزئی) و هزینه های پزشکی بر اثر حوادث مشمول بیمه  (غیر از علل مندرج در ماده یازدهم شزایط عمومی بیمه های حوادث اشخاص )
  • این بیمه نامه خسارت های ناشی از خطرات زلزله و سیل را تحت پوشش قرار می دهد .
  • خسارت های ناشی از حوادث مربوط به هدایت موتور سیکلت تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.
  • این بیمه نامه در تمام مدت ۲۴ ساعت شبانه روز در ایران و کلیه نقاط جهان معتبر است .
  • حداکثر سن مشمول بیمه برای بیمه شده اصلی و همسر وی ۸۰ سال تمام می باشد.
  • حداقل سن فرزندان یک سال  و حداکثر ۳۰ سال تمام ،مشروط به تجرد می باشد.

 

 

آخرین پکیج های بیمه ای

تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به صاحب امتیاز کارگزاری موحدی میباشد